MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

MPSYBIR_1

PROBLEM DO ROZWIĄZANIAProjekt identyfikacji wizualnej nowo powstającego Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie najważniejsza jest pamięć o minionym wydarzeniu. Wykreowanie uniwersalnego przekazu zrozumiałego dla każdego człowieka, zwracającego uwagę na wielowymiarowość problemu zsyłek na Sybir.

POMYSŁCzerwona linia, gest skreślenia, negacja, manifestacja bezsilności wobec fatalizmu ludzkich dziejów.

ROZWIĄZANIESystem identyfikacji oparliśmy na czerwonej linii, przekreśleniu, które symbolizować ma nie tylko negację, ale również zamknięcie pewnego etapu w naszej historii. Celowo skreśliliśmy w logo słowo MUZEUM, aby podkreślić, że historii nie należy umuzealniać, ale o niej aktywnie dyskutować. Zabieg utrudnienia odbioru poprzez przekreślony tekst, trudny do odczytania, stanowi metaforę ciężkich warunków życia zesłańców oraz braku perspektywy. Idąc dalej, kreska to również symbolem kraty belki lub więzienia. Przekreślenie nazwy MUZEUM jest swoistym “nigdy więcej”, ale oznacza równocześnie koniec życia na wolności. Na stronie internetowej zastosowaliśmy system multiplikacji logo. Z każdorazowym odświeżeniem strony czerwona linia w znaku prowadzona jest inaczej. Zmultiplikowane loga tworzą nieskończoną ilość połączeń, co może kojarzyć się z ogromem zjawiska zesłań i niemożności stworzenia statystyk, które odzwierciedlałyby dokładną, co do jednego, ilość zesłanych na Sybir ludzi.

MPSYBIR_2

MPSYBIR_3

MPSYBIR_7a

MPSYBIR_11

MPSYBIR_8a

MPSYBIR_9

MPSYBIR_10

MPSYBIR_14

MPSYBIR_12

MPSYBIR_13

MPSYBIR_4

MSYBIR_5d

MPSYBIR_6b

KREDYTY:
Współautorzy projektu: Michał Czyż

Kategorie Branding, Druk, Kierownictwo Artystyczne
Klient MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU