AGRAFA 2009 / 2 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PROJEKTOWA

AGRAFA_A

AGRAFA_B

PROBLEM DO ROZWIĄZANIAKompleksowa oprawa graficzna Biennale Grafiki Studenckiej AGRAFA i Międzynarodowej Konferencji Projektowej. Połączenie obu wydarzeń jedną, spójną identyfikacją wizualną przy jednoczesnym zachowaniu podziału pomiędzy event’ami.

POMYSŁIlustrowane projekty postaci dedykowane wydarzeniu, ukazane w komiksowym kontekście.

ROZWIĄZANIE: Od początku konsekwentnie trzymaliśmy się podziału: kolor żółty – konferencja, kolor biały – AGRAFA. Na drukach wspólnych dochodziło do mieszania tych kolorów. Wszyscy prelegenci konferencji zostali sportretowani i otrzymali atrybuty charakterystyczne dla każdego z nich: okulary, brodę, strój bądź fryzurę. Materiały dotyczące biennale również zawierały projekty postaci, ale bez cech indywidualnych. Wizerunki uczestników wprowadziły do identyfikacji element humorystyczny i pozwoliły na zbudowanie zabawnych historii między innymi na plakatach, jak np. dyskusja studenta z profesorem. Do głównego katalogu dołączona została specjalnie wydana errata, uwzględniająca każde, nawet najmniejsze niedopatrzenie, aby podkreślić znaczenie odpowiedzialności w projektowaniu czyli temat główny konferencji.

AGRAFA_C

AGRAFA_D

AGRAFA_F

AGRAFA_G

AGRAFA_I

AGRAFA_H

AGRAFA_J

AGRAFA_K

AGRAFA_L

AGRAFA_M

AGRAFA_N

AGRAFA_O

AGRAFA_U

AGRAFA_P

AGRAFA_R

AGRAFA_S

AGRAFA_T

AGRAFA_W

AGRAFA_Z

AGRAFA_Z2

AGRAFA_Z3

AGRAFA_E3

Kategorie Branding, Druk, Ilustracja, Projektowanie Postaci
Klient AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH